Wgląd i odwołanie w OKE

11/08/2017

Zawsze warto obejrzeć swoją pracę maturalną, zwłaszcza, że często przynosi to wymierne skutki w postaci dodatkowych punktów. Pamiętajcie, że każdy punkt to kilka procent, więc 1pkt z arkusza= kilka punktów w rekrutacji! Jak to po kolei zrobić?

www.oke.waw.pl (lub strona Twojego CKE w innym regionie)→ zakładka „wglądy do prac”→ wniosek o wgląd
Odwołania składamy w OKE (w tym przypadku Warszawa) po uzyskaniu wyniku matury. Należy to zrobić bez względu na liczbę punktów, chociażby dla samego przeliczenia ich. Jeśli wykryjemy błędy na naszą korzyść, należy niezwłocznie to zgłosić. Jeśli CKE pomyliło się w liczeniu punktów, lecz przyznało nam ich za dużo- oczywiście tego nie zgłaszamy, po egzaminie nikt nie ma prawa obniżyć nam punktacji, można jedynie ją podwyższyć.
Do wglądu mamy prawo do 6 miesięcy od wydania świadectwa maturalnego, można to robić tylko osobiście. Należy pobrać ze strony OKE „wniosek o wgląd”, wypełnić go i wysłać mailem, pocztą, faxem lub dostarczyć osobiście- do dyrektora OKE. Komisja wyznaczy termin wglądu w ciągu 5 dni od otrzymania wniosku- prawdopodobnie pracownik OKE do was zadzwoni i poinformuje o wyznaczonej dacie i godzinie. Nie martwcie się że będziecie sami- wraz z Wami w sali przypominającej lekcyjną będzie jeszcze mnóstwo innych osób sprawdzających swoje prace.

Do wyznaczonego stolika możecie podejść z długopisem i czystą kartką papieru (nie można mieć własnych, tylko dostaniecie je od komisji) oraz (nowe przepisy)- z telefonem komórkowym (dozwolone jest robienie zdjęć arkuszowi). Gdy sprawdzicie wszystko, możecie oddać arkusz lub poprosić o spotkanie „z ekspertem” (to nie jest prezydent ani rektor, tak on się tylko formalnie nazywa, nie bójcie się rozmawiać z tym człowiekiem. To po prostu członek komisji, możliwe, że uczy w jakimś liceum- bez obaw). Na wgląd macie minimum 30 minut. Czas ten nie może być krótszy, ale na Waszą prośbę może być dłuższy.

WAŻNE! Na wgląd należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość!

Przeliczamy punkty ze wszystkich zadań trzy razy na różne sposoby. Można policzyć przyznane punkty, można policzyć tylko punkty stracone i odjąć je od sumy punktów, można policzyć przekartkowując arkusz od tyłu.
Przeliczamy następnie przyznane punkty na procenty i patrzymy, czy dobrze zostały one przeliczone. Niejednokrotnie zdarza się tak, że to tutaj właśnie następuje pomyłka Komisji. Musimy pamiętać, że jeden punkt w arkuszu to kilka procent, a to właśnie procenty są brane do rekrutacji. Czasem można się dostać już jednym punktem więcej!

Jeśli wszystkie obliczenia się zgadzają, patrzymy za co zostały odebrane nam punkty. Podkreślam, że do odwołania musimy być przygotowani- należy wcześniej w domu przejrzeć arkusz, przypomnieć sobie swoje odpowiedzi i znaleźć w książkach informacje, którymi moglibyśmy poprzeć nasze odpowiedzi. Po przejrzeniu arkusza, jeśli chcemy przedyskutować swoje odpowiedzi i tutaj dodać trochę punktów, następuje tzw. „spotkanie z ekspertem”. Na tym spotkaniu z pracownikiem OKE nie możemy mieć pomocy naukowych, dlatego ważne, aby przygotować wiedzę w domu. To on zadecyduje, czy należą nam się punkty.

Na początku wszystko zgłaszamy do pracowników komisji, których spotkacie podczas wglądu. Oni dalej Was już pokierują, prawdopodobnie w domu trzeba będzie napisać wniosek do OKE: „Absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy Punktów- Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.” Rozpatrzenie wniosku trwa do 7 dni. Jeśli przyznano Wam rację- oddajcie stare świadectwo, otrzymujecie nowe z ładniejszym wynikiem i dostajecie się na studia marzeń

 

Nie wszystko stracone! Jeśli potrzebujesz kompleksowej pomocy- zapraszam do kontaktu przez zakładkę „kontakt”. Doświadczona autorka wielu artykułów, warsztatów i kursów maturalnych pomoże Ci zdobyć dodatkowe punkty z biologii i chemii:

– zapoznanie z procedurami

– kompleksowy nadzór merytoryczno-prawny nad wglądem

– przygotowanie do rozmowy z ekspertem

– pomoc w odwołaniu od wyniku i dalszym postępowaniu

– stały kontakt z tutorką

Będziemy razem walczyć o Twoją przyszłość do samego końca! Napisz w formularzu, aby uzyskać więcej szczegółów: Kontakt z tutorką