Nowość wydawnicza, którą objęłam oficjalnym patronatem medialnym

11/11/2018

Wydawnictwo PWN właśnie wypuściło na światło dzienne interesującą książkę, którą każdy człowiek powinien przeczytać- w końcu trochę głupio nie wiedzieć, skąd się bierzemy, prawda?

Autorzy w sposób całościowy starają się odpowiedzieć na niezwykle interesujące pytania: jak i w jaki sposób z pojedynczej komórki, zapłodnionej komórki jajowej rozwija się dojrzały, dorosły organizm ludzki, człowiek zdolny do pełnienia swoich ról biologicznych (zapoczątkowania życia nowego pokolenia) i społecznych. Jak i w jaki sposób człowiek się starzeje? Jaką rolę w procesie rozwoju człowieka odgrywa środowisko i wybrany styl życia? Zebrana w tym podręczniku wiedza z antropologii biologicznej, auksologii i gerontologii przynosi odpowiedzi na te pytania i ma inspirować do dalszego samodzielnego studiowania omawianych w podręczniku zagadnień.

W obecnym wydaniu, oprócz zaktualizowanej wiedzy, między innymi z genetycznych badań cech ilościowych, pojawiają się dwa nowe rozdziały: eksponujący okresy krytyczne i przejściowe w ontogenezie człowieka ze względu na ich potencjalne skutki dla zdrowia i jakości życia oraz metodyczny, opisujący metody i techniki oraz modele konceptualne i matematyczne stosowane w badaniach nad rozwojem biologicznym człowieka. Ponadto, nowym akcentem jest przeniesienie do oddzielnego rozdziału na końcu podręcznika dyskusji terminologicznych, uwag polemicznych, ciekawostek, odniesień do zasobów internetowych stanowiących uzupełnienie głównych treści podręcznika.

Podręcznik omawia:
• aspekty rozwoju
• genetyczne i poza genetyczne czynniki rozwoju osobniczego człowieka
• rozwój struktury i funkcji w ontogenezie wraz z mechanizmami rozwoju
• etapy rozwoju osobniczego człowieka od zygoty do śmierci
• okresy krytyczne i przejściowe w ontogenezie człowieka i ich powiązania ze zdrowiem i
jakością życia
• dymorfizm płciowy
• cykle i biorytmy w rozwoju ontogenetycznym człowieka
• międzypokoleniowe przemiany przebiegu ontogenezy
• metody i techniki badań oraz modele rozwoju biologicznego człowieka

Z tyłu znajdziecie moje logo!

Na stronie sklepu jest aktualnie 20% zniżki na tę nowość: https://ksiegarnia.pwn.pl/Rozwoj-biologiczny-czlowieka-od-poczecia-do-smierci,757526768,p.html